Vilken kondensator behöver jag?
uF
microfarad
kondensator 
W
magnetisk reaktor
-för natrium och metallhalogen (HS & HI)
W
magnetisk reaktor
-för kvicksilverlampor (HM)
W
magnetisk reaktor
-för lysrör
2uF 1x18W
4uF 1x18W, 1x36W, 2x18W
6uF 35W 1x58W
8uF 50W 80W 2x36W, 4x14W
10uF 125W HQL 125
12uF 70W, 100W 2x58W, 3x56W, 6x18W
16uF 4x36W
18uF 250W
20uF 150W 3x58W
25uF 400W 4x58W
35uF 400W
Share This