Elxc 258.439

Produktbeskrivning

7901225
Elektronisk reaktor för 2×58 W