OM OSS

CANDELUX

 

 

Vi har som målsättning att vara en
katalysator mellan tillverkare och kunder inom
belysningsbranschen.

Vi skapar tillsammans med våra leverantörer
möjligheter att möta framtidens utmaningar.
För att göra det möjligt strävar vi efter att ha långa och djupa samarbeten med våra
leverantörer. Tillsammans kan vi skapa rätt
förutsättningar för hög kvalitet till rätt pris och
säkerställa våra produkters livscykel och kvalité
från komponent till färdig produkt.
Med våra europeiska leverantörer  som har sin
tillverkning i Europa kan vi garantera
kvalitativa produkter med säkerställda
komponenter och lösningar. 

Vi lagerför ett brett sortiment av hela
belysnings kedjan, från jordbleck till själva
ljuskällan. Med 20 års erfarenhet inom
belysningsbranschen, satsar vi nu framåt både
inom Grossistledet och OEM.